Lån

Det finnes forskjellige typer lån. En type lån er sikrede lån og en annen type lån er usikrede lån. Det mest vanlige lånet er et sikret lån. Det betyr at du må gi pant i kjøpsobjektet for å få lånet. Vi snakker opplagt om huslån. Huslån er det lånet som flest nordmenn har og også der den meste av gjelden til nordmenn ligger. Det er ganske forståelig. Hva er det man egentlig trenger i livet? Hus, bil og kanskje en hytte eller en båt. Begge deler er også fint. Noen sper på med flere ting som en bobil eller et noe å bo i utlands. På denne måten ser vi at folk sylter ned mest penger innenfor primærbehovene først.

Utslaget av renten på huslån er også veldig viktig. Da hus koster mye penger blir det fort veldig viktig at du får best mulig rente på huset. På en bolig til 2 millioner kroner i lån utgjør en prosent bedre rente ca. 10.000 kroner på et år. Mange eier hus til 4 og 6 millioner kroner. Da snakker vi fort om en sommerferie i sparte renter hvis du er smart og følger med på denne kostnaden.